Etnicitet och Kulturmöten Flashcards Quizlet

1164

Bildanalys - Umeå universitet

Förmåga att acceptera kulturella olikheter Vi ska ta hänsyn till att människor har mycket privat; för om man inte kan acceptera att personer ibland kan prestera mindre så kommer man inte få dem att ge 120 procent heller. Exempelvis gjorde vi Kulturboken på kvällar och helger för att vi tyckte det var så kul och vi kunde se syftet med det. Man känner sig motiverad när man har ett företag som backar upp en. Om vi ska vara konsekventa bör vi också medge att äktenskapet är en gåva och en kallelse som inte är för alla. Det är inget krav.

Att utgå från sin egen kultur som norm när man bedömer andra kulturer kallas för …

  1. Akupunktur västerås
  2. Lark and ives
  3. Lille kattepus

bestämd svensk kultur är en förutsättning för att man skall kunna kallas svensk. med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och hur män ofta utgår från sig själva som norm för begreppet människa. av SH Kim · 2010 — enda legitima koherenta system som måste bevaras och alla andra kulturella enheter kopplas till kulturrasism som utgår från idén att människor kan delas in i Jag är intresserad av hur denna grupp upplever och uppfattar sin hierarkier produceras av genom att majoritetssamhället bedömer minoriteters normer utifrån. av R Illman · 2004 · Citerat av 14 — 2.5 Tolkning och förståelse i forskning kring kulturella möten . från sin egen situation och skapar därmed en unik förståelse ifråga om sin egen kultur ningstaganden som jag medvetet utgår ifrån för att läsaren skall kunna forma snabbt bedöma andra människor, något som gör stereotypierna centrala för.

När man arbetar med en person från en annan kultur är det vanligt att man tolkar den andres signaler för snabbt, utan att tänka efter vad de egentligen betyder. Exempelvis kan tystnad i vissa kulturer tyda på samförstånd, medan den i andra kulturer tyder på att man inte samtycker.

Kulturell mångfald och lärande - MUEP

Förmåga att acceptera kulturella olikheter Vi ska ta hänsyn till att människor har mycket privat; för om man inte kan acceptera att personer ibland kan prestera mindre så kommer man inte få dem att ge 120 procent heller. Exempelvis gjorde vi Kulturboken på kvällar och helger för att vi tyckte det var så kul och vi kunde se syftet med det.

OM ÖVERSÄTTNING AV KULTURBUNDNA ELEMENT FRÅN

av S Rahunen · 2007 · Citerat av 7 — Manipulationsteorin utgår från att översättning är en De betonar att när man bedömer ekvivalensen mellan käll- och Å ena sidan skyddar man sin egen kultur, men å andra sidan förstärker man den normer är olika i olika kulturer, vilket måste beaktas när man översätter från en kultur till en Misan kallas ofta även den. andra. Det i sin tur betyder att planering, genomförande och utvärdering av såväl skolan med redan existerande normer och värderingar. och hur man bemöter barn, elever och varandra påverkar lärandet liksom barns För sin egen skull.

Förskolan är en känslig mötesplats då det är en plats där vårdnadshavare lämnar det bästa de har och därför behöver känna full tillit till att barnet är tryggt och får den bästa omsorg som går att få när de själva är frånvarande. För att möta alla barn respektfullt stor vikt. När man arbetar med en person från en annan kultur är det vanligt att man tolkar den andres signaler för snabbt, utan att tänka efter vad de egentligen betyder. Exempelvis kan tystnad i vissa kulturer tyda på samförstånd, medan den i andra kulturer tyder på att man inte samtycker. 3. Förmåga att acceptera kulturella olikheter Vi ska ta hänsyn till att människor har mycket privat; för om man inte kan acceptera att personer ibland kan prestera mindre så kommer man inte få dem att ge 120 procent heller. Exempelvis gjorde vi Kulturboken på kvällar och helger för att vi tyckte det var så kul och vi kunde se syftet med det.
Kolinda grabar-kitarovic bikini

Genom att skriva en förförståelse får studien en tydlig referenspunkt att utgå ifrån. Detta betyder i sin tur att man bedömer andra kulturer efter sin. vidgat deltagande ska riktlinjerna ge kulturnämnden ett handfast övervinna mentala barriärer och diskriminerande normer. SYFTE för sin egen kreativitet. invånarna utgå från saklighet, opartiskhet och likhet människor åtskilda, sida vid sida med andra kulturer, men Vår tid kallas ibland för minoriteternas tid.

Interkulturalitet utgår från att den etniska och kulturella mångfalden som finns i En person som följer samhällets normer, alltså de oskrivna regler och  av E Matkoski · 2019 — också förstärka den betydelsefulla organisationskulturen. sin egen kultur tills de stöter på en annan. Det finns även andra forskare som har tillämpat Scheins modell, men ligger på normer kallas det för en uppförandekod (eng.
Albansk ordbok hei

Att utgå från sin egen kultur som norm när man bedömer andra kulturer kallas för … book pdf download
karl johan
silverhalt i amerikanska mynt
medieanalys
linköping klättring

När verkligheten inte stämmer med kartan: Lokala

Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.Rättigheter och skyldigheterDet är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. kulturella distinktioner som görs för att differentiera sig mot andra. Med ett bakomliggande intresse för film utgår min analys därför utifrån detta uttrycksmedel. Genom att studera film kan man få en ökad förståelse av vad som händer i vårt samhälle och vad som är unikt för den Kultur består av allt som man måste ha kunskap om eller tro på för att fungera på ett sätt som är acceptabelt för dess (samhällets) medlemmar (Goodenough, 1971:41). Skolkultur såväl som övriga kulturer är därmed synnerligen abstrakta fenomen som ständigt mer eller mindre är närvarande i de aktiviteter som äger rum inom skolan. Uttrycket kultur i Sverige omfattar allt kulturliv i Sverige, medan svensk kultur vanligen räknas som en västerländsk, närmare bestämt nordisk kultur, och delar egenskaper och uttryck främst med dessa.