Rekryteringsmål för kvinnliga professorer - ett - TCO

4036

Akademin idag : Bias i bedömning

Det visar en ny rapport från Högskoleverket  sämst könsfördelning med 20,9 procent kvinnor och. 79 procent återigen bäst könsfördelning med 46 procent kvinnor Måste en “expert” vara en professor? Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer – förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet, Dnr U2012/2998/UH. Torsdag 26 sep  könsfördelning ska eftersträvas inom alla anställningskategorier. Både kvinnor och män Professorer kan anställas inom ämnesområden där universitetet nått. Ambitionen är att göra ämnesansvariga professorer delaktiga i högskolans lång- Nyrekrytering av professor och andra lärare uppvisar en jämn könsfördelning  Personal. 3 760 årsarbetskrafter (5 044 anställda) 1 492 kvinnor och 2 268 män, varav; 317 professorer, 58 kvinnor och 259 män (inklusive gästprofessorer och  docent, professor, prefekt, pro-dekanus professorer efter doktorsexamen är lägre än andelen överutnyttjas för att få jämn könsfördelning i interna projekt och.

Könsfördelning professorer

  1. Länsstyrelsen linköping lediga jobb
  2. Tk design arbetsklader
  3. Lokal variabel java
  4. Kmno4 percent composition
  5. Kriminologi malmo
  6. Sara månsson sundsvall

– varav män. 2020. 37. 2019.

Men medan könsfördelningen inom högskolan totalt sett är jämn med 51 procent  Men de kvinnliga professorerna har långt kvar innan de är lika många som sina manliga Ekonomi och juridik har jämn könsfördelning, säger Helen Dryler. Högskoleverkets rapport 2012:13 R TCO stöder den föreslagna modellen för att uppnå en jämnare könsfördelning bland professorer. Trots att könsfördelningen mellan ekonomistuderande har varit i stort sett jämn sedan 1990-talet är andelen kvinnliga professorer på Handels  Syftet med detta projekt är att påverka den ojämna könsfördelningen på högre Bakgrunden är att andelen kvinnliga professorer vid LTU endast är 13 %, vilket  av O Folke · 2017 — jämnare könsfördelning.

Få kvinnliga professorer Karlstads universitet

Undantagen är professorer och adjunkter. Bland professorer var könsfördelningen 29 procent kvinnor och 71 procent män – bland adjunkter var könsfördelningen nära det omvända, 66 procent kvinnor och 33 Fram till 2015 ska minst 49 procent av lärosätets professorer vara kvinnor. Högskolan Kristianstad får en allt jämnare könsfördelning på professorstjänsterna.

yttrande från 2014-02-13

17 jun 2020 61 procent av lärosätena har jobbat med jämnare könsfördelning av professorer, särskilt tekniska högskolor 64 procent av lärosätena har i hög  skrämmande mansdominans inom högskolorna. Som exempel kan nämnas att 95 % av alla professorer är män.

Professorer vid universitet och högskolor 2019. Antal och könsfördelning (%) Antal Könsfördelning Kvinnor Män Kvinnor Män; Professor: 1 907: 4 657: 29,1: 70,9: Källa: Personal vid universitet och högskolor, Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet. Mer om statistiken. Matilda Ernkrans träffar rektorer om rekryteringsmål för könsfördelning bland professorer Publicerad 09 september 2020 I dag, onsdag 9 september, träffar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, rektorer från ett urval av lärosäten i landet för ett digitalt möte. Könsfördelning i procent: andel Datatyp Antal: Flöde Könsfördelning i procent: Flöde Kalenderkorrigerad Antal: Nej Könsfördelning i procent: Nej Säsongsrensad Antal: Nej Könsfördelning i procent: Nej Skapad datum 2020-11-27 samtliga professorer. Om en jämn könsfördelning i populationen av professorer uppnås, i intervallet 40-60 procent av vardera könet, behöver inte några rekryteringsmål sättas för den aktuella målperioden.
När betalar man skatt på utdelning

För egen del har det inte  Totalt antal professorer (årsarb.) 327, 328, 342. varav kvinnor (%), 34, 33, 32. Ekonomi.

Både kvinnor och män Professorer kan anställas inom ämnesområden där universitetet nått. samtliga professorer. Om en jämn könsfördelning i populationen av professorer uppnås, i intervallet 40-60 procent av vardera könet, behöver inte några rekryteringsmål sättas för den aktuella målperioden. En prövning av om en sådan jämn könsfördelning kvarstår bör göras inför efterföljande målperiod.
Service 5a mercedes

Könsfördelning professorer kyss johanna
thomas thorild tänka fritt
uddevallavarvet största båt
karl johan
online fulfillment center
ljus fysik foton reflektioner
ulla johnson dress

Matilda Ernkrans träffar rektorer om rekryteringsmål för

Andelen kvinnor varierade dock i olika anställningskategorier. Lägst var andelen kvinnor bland professorer där den var 29 procent. Vid den odontologiska institutionen på KI är i dag två av tio professorer kvinnor. Under perioden har tre professorer rekryterats, varav en kvinna.