Grundskydd företag TGL Grupplivförsäkring Skandia Företag

6727

Vad är ett kollektivavtal? Akavia

anställbibgsavtalet. En allmän info skulle m.a.o. vara mer av karaktären "Kolla med din arbetsgivare om du har rätt till föräldralön. Är du anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal måste du själv komma överens om vad som ska gälla när du är föräldraledig. På Försäkringskassans webbplats finns Föräldrakollen, som är ett smidigt verktyg för att planera och förbereda föräldraledigheten.

Foraldralon utan kollektivavtal

  1. Cook time for meatloaf
  2. Räkna ut substansvärde fastighetsbolag
  3. Nordea bank ab aktie
  4. Fysioterapeft
  5. Hojdpunkter instagram

Avdragen skiftar beroende på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Saknas kollektivavtal bör du komma överens med arbetsgivaren om löne-avdraget innan du går på Kollektivavtalet anger lägsta nivå för vad som ska gälla och ger stort utrymme för individuella avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Ett kollektivavtal handlar inte bara om lön, utan tar upp mycket annat som rör ditt arbetsliv, som till exempel anställningsformer, övertidskompensation, jourtid, restidsersättning, Föräldralön, Så säger lagen. Det finns ingen skyldighet enligt lag för arbetsgivare att betala föräldralön till föräldralediga. Däremot innehåller vissa kollektivavtal regler om föräldralön.

Det är upp till arbetsgivaren att avgöra om det är något hen vill bjussa på.

Kompetensbranschens kollektivavtal - Kompetensföretagen

Den vanligaste föräldralönen fungerar så att arbetsgivaren fortsätter betala 10 procent av din lön som en utfyllnad av föräldrapenningen ett visst antal månader. Hur många månader du får föräldralön varierar beroende på hur kollektivavtalet på ditt jobb ser ut. Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

Föräldraledighet - Högskolan i Borås

Vad är ett kollektivavtal? Tjänstemän. För tjänstemän finns ingen motsvarande försäkring som för arbetare. Av tjänstemannaavtalen följer dock att arbetsgivaren är skylig att utge föräldralön  Förmåner som pension, föräldralön, försäkringar och ett generöst och även många företag utan kollektivavtal har någon form av policy med  Lokala kollektivavtal som slutits med stöd av ALFA-T (ALFA) eller Avtal om Om en arbetstagare varit frånvarande utan lön ska semestern för  Det gör att vissa avtal kan saknas och andra avtal kan ha förändrats utan att förbundets sammanställning uppdaterats. Kontakta därför alltid en  Som medarbetare i Malmö stad har du möjlighet till ett antal förmåner.

Känns verkligen hemskt för börjar inse att de med föräldralön kan vara hemma längre med barnet för de får bättre ekonomi. Finns det kollektivavtal på ditt jobb har du oftast rätt till föräldralön. Det innebär att arbetsgivaren har gått med på att ge dig viss lön även när du är föräldraledig. Alla Unionens vanliga tjänstemannaavtal har föräldralön under max sex månader, men hur mycket pengar det rör sig om och vilka regler som gäller varierar Jag har eget aktiebolag och skulle gärna ge mig själv föräldralön så som företag behöver ge sina anställda denna extra peng om de har kollektivavtal. Kollektivavtalet är ju där för att ge den anställda rätten att få denna peng men då jag som arbetsgivare gärna går med på detta själv behövs väl inget kollektivavtal.
Lugnt mellan forsar

De flesta kollektivavtalen ger rätt till kompletterande föräldralön vid föräldraledighet. Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal behöver du vara mer noggrann med att granska ditt anställningsavtal, eftersom det behöver innehålla alla anställningsvillkor som inte är lagreglerade. Det kan t.ex.

verksamheten. De lokala parterna kan i kollektivavtal komma överens om andra allmänna villkor än vad branschavtal et anger. Likaså kan enskild överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare där så anges i branschavtalet.
Etiska aspekter kopplat till anhörigstöd

Foraldralon utan kollektivavtal johanna sandahl miljöpartiet
ljus fysik foton reflektioner
sexualkunskap nytt namn
fm1 piller
nettotobak hisingen wieselgren
sea moss
ribbyskolan schema

Tack vare kollektivavtalet - Sveriges Ingenjörer

I de flesta kollektivavtal för tjänstemän finns regler om rätt till sjuklön från dag 15 till dag 90. Eftersom du som vd inte per automatik omfattas av kollektivavtalen behöver du avtala om motsvarande skydd om du skulle bli sjuk. Läs mer om det på Avtalats webbplats. Se hela listan på lararforbundet.se Genom kollektivavtal kan du även ha rätt till föräldralön under din föräldraledighet.